منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول

منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول با زیر بنای ۲۶۰۰ متر مربع در ۴ طبقه ساخته شده است.

کارفرما: بنیاد علوی

بهره بردار: دانشگاه جندی شاپور دزفول

مدیریت پیمان و طراح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : شرکت بنای کاسپین

 

 

تصاویر
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول