ساخت و نصب نرده پیرامونی باغ پرندگان مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 1.45 میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در روستاهای امیرنظام ، ملک حیدری ، صفدربیک و گوری در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دپیمانکار جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : 4.8 میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

کمک به ارایه خدمات پزشکی و دامپزشکی به بخش های مختلف چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : گروههای جهادی

هزینه اجرای پروژه : 3.6 میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

پروژه کمک مالی به احداث 1200 چشمه سرویس بهداشتی در رمشک و مارز

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : کمیته امداد امام خمینی (ره) ،گروههای جهادی، بهزیستی و دهیاری ها

هزینه اجرای پروژه : 50.36 میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه