کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی

کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه وشهرسازی استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۳۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تسطیح، رگلاژ و شن ریزی ۳ روستا در شهرستان سروآباد استان کردستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و شهر سازی سروآیاد

هزینه اجرای پروژه : ۳٫۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

اجرای فاز اول جاده شهرستان لنده به دهدشت

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۱۲۰ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

مشارکت در طرح های عمرانی اولویت دار(تامین آب شرب و کانال کشی ، بهبود معابر روستایی و احداث کانال دفع آبهای سطحی توسط فرمانداری

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دهیاری ها

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تامین مصالح احداث سه دستگاه پل در امام قلی اولیا و سفلی و قهرمان کندی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : گروههای جهادی

هزینه اجرای پروژه : ۸٫۴ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تعمیر و بهسازی ۱۲ محور روستایی شهرستان چالدران آذربایجان غربی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالدران

هزینه اجرای پروژه : ۳ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه