آگهی فراخوان شناسایی مشاور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)
آگهی فراخوان شناسایی مشاور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)

نام و نشانی: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، نبش تابان غربی پلاک 72، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس 88656451-021
نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع): شرکت اسکان ایران جهت انجام خدمات مشاوره مطالعات فنی و سرمایه گذاری در معادن کوچک مقیاس در سطح کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح دعوت بعمل می آورد.

توضیحات: متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 99/04/24 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/01 سوابق کاری خود را با مراجعه به وب سایت  www.eskaniran.ir ارسال نمایند.