افتتاح تعدادی از پروژه‌های بنیاد مستضعفان در قلعه گنج کرمان
افتتاح تعدادی از پروژه‌های بنیاد مستضعفان در قلعه گنج کرمان