اطلاعات شرکت
نام شرکت:
نوع شرکت:
شماره ثبت:
شناسه ملی:
نشانی دفتر:
نشانی کارگاه یا کارخانه:
تصویر پروانه بهره‌برداری:
تعداد پرسنل:
گردش مالی:
اطلاعات تماس و مدیران شرکت
مدیرعامل
نام:
کد ملی:
همراه:
ایمیل:
مدیر فروش یا بازرگانی
نام:
کد ملی:
همراه:
ایمیل:
آدرس وبسایت:
آدرس ایمیل:
فرد تماس
تلفن:
همراه:
ایمیل:
کاتالوگ:
رزومه و رفرنس
لیست سوابق اجرایی و نامه حسن انجام کار:
نامه پیشنهاد همکاری با معرفی مزیت‌ها و ظرفیت‌ها:
نامه نمایندگی شرکت خارجی (در صورت نمایندگی):
تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها:
معرف (شخص / سازمان):
دانش بنیان:
هست نیست
سابقه همکاری با شرکت اسکان‌ایران و پروژه های بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی:
سایر توضیحات جهت معرفی بهتر شرکت:
اصلی‌ترین پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت:
عدد را وارد نمایید:
تصویر جدید