موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از امور ساختمانی و خانه سازی ، راه سازی ، پل سازی ، فرودگاه ، تونل و هر نوع عملیات از این قبیل ، علاوه بر این شرکت میتواند هر گونه عملیات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع فعالیت شرکت مربوط میشود انجام دهد. از قبیل انجام پروژه ها به صورت E-P-C(طرح،اجرا وساخت) در زمینه آب و فاضلاب و پروژه هتل سازی(معماری داخلی توسعه یافته)بیمارستانی ، موزه ها و اجرای پروژه های تفریحی و فرهنگی و اجتماعی و اجرای کلیه امور مربوط به برق و تاسیسات.
بر این اساس چشم انداز ، رسالت و استراتژیهای این رشته فعالیت به شرح ذیل اعلام میشود:
چشم انداز:
شرکت اسکان ایران در چشم انداز خود شرکتی است:
مطرح در صنعت finishing (معماری داخلی توسعه یافته)-با تعریف ارائه شده- در کشور و توانا در سطح منطقه.
روز آمد در دانش فنی و دانایی لازم.
رسالت:
طراحی و ساخت هتل ، متل و مراکز تفریحی به منظور انجام عملیات Finishing (معماری داخلی توسعه یافته) با تکیه بر نیروی متخصص ، توانمند ، خلاق ، متعهد و نیز با بکار گیری فن آوریهای نوین.
اهداف:
استاندارد سازی فعالیتها
رضایتمندی مشتریان
افزایش سهم بازار داخلی کشور
رسوخ در بازار منطقه
استراتژیها:
توسعه محصول
توسعه بازار
رسوخ در بازار منطقه
دفاعی