عملیات تکمیل گلزار شهدا
عملیات تکمیل گلزار شهدا

عملیات تکمیل ۹ گلزار شهدا توسط مردم و دهیاری ها با مشارکت بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید به بهره برداری رسید.

بار مالی پروژ: ۸۰ میلیارد ریال

مشارکت بنیاد علوی: ۲۵ میلیارد ریال

جمعیت بهره مند: ۴۰۰۰ نفر

تصاویر
عملیات تکمیل گلزار شهدا