افتتاح استخرشهید فنودی خوسف
افتتاح استخرشهید فنودی خوسف

۳/۵میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز آن توسط بنیاد علوی تامین اعتبار شده است و اعتبار کل پروژه ۲۲ میلیارد تومان می باشد.

زیربنای این استخر ۱۵۰۰ متر مربع است که امکانات شامل استخر بزرگسالان، استخر کودکان و سونا و جکوزی است.

سال شروع ۱۳۹۰

ورود بنیاد به بهمن ماه سال ۱۴۰۱

افتتاح تیر ماه ۱۴۰۳

جمعیت بهره بردار ۵۰۰۰ نفر

همچنین برای اولین بار سالن سقف کوتاه ویژه کاراته و انجام سایر ورزش های رزمی در این شهرستان به بهره برداری رسید.

مجری طرح شرکت اسکان ایران

تصاویر
افتتاح استخرشهید فنودی خوسف