مرمت و لایروبی ۸۶ رشته قنات برای روستاهای شهرستان بهاباد
مرمت و لایروبی ۸۶ رشته قنات برای روستاهای شهرستان بهاباد

پروژه های کشاورزی با رویکرد ارتقاء اشتغال توسط اداره کل جهاد کشاورزی استان یزد در ۴ مرحله شامل: مرمت و لایروبی ۸۶ رشته قنات برای روستاهای شهرستان بهاباد، احداث کانال سیمانی در مزارع ۴۰ روستای شهرستان به طول ۸۵ کیلومتر، مرمت و احداث ۸ استخر ذخیره آب کشاورزی در ۸ روستا و شن ریزی جادهای بین مزارع در ۶ روستا به طول تقریبا ۲۰ کیلومتر با مشارکت بنیاد علوی بنیاد مستضعفان به بهره برداری رسیده است.

بار مالی پروژ: ۴۰۰ میلیارد ریال

مشارکت بنیاد علوی: ۱۹۰ میلیارد ریال

جمعیت بهره مند: ۵۰۰۰ نفر

تصاویر
مرمت و لایروبی ۸۶ رشته قنات برای روستاهای شهرستان بهاباد