افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی در شهرستان بهاباد
افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی در شهرستان بهاباد

با توجه به سرانه پایین فضاهای ورزشی و تفریحی در شهرستان بهاباد و علاقه مندی جوانان روستاهای مربوطه به رشته ورزشی فوتبال پروژه چمن مصنوعی توسط دهیاری و فرمانداری بهاباد با مشارکت بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اجرا گردیده است. شایان ذکر است این مجموعه توسط اهالی ۱۰ روستای همجوار قابل بهره برداری می باشد.

بار مالی پروژ: ۱۵ میلیارد ریال

مشارکت بنیاد علوی: ۷ میلیارد ریال

جمعیت بهره مند: ۳۰۰ نفر

تصاویر
افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی در شهرستان بهاباد
افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی در شهرستان بهاباد