پروژه آب شیرین کن مناطق کم برخوردار بهاباد
پروژه آب شیرین کن مناطق کم برخوردار بهاباد

پروژه آب شیرین کن مناطق کم برخوردار بهاباد در دو مرحله شامل: احداث ساختمان ایستگاه برداشت آب و خرید و نصب ۷ دستگاه آب شیرین کن با توسط دهیاری و مردم با مشارکت بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.

بار مالی پروژ: ۳۰ میلیارد ریال

مشارکت بنیاد علوی: ۱۵ میلیارد ریال

جمعیت بهره مند: ۲۰۰۰ نفر

 

 

تصاویر
پروژه آب شیرین کن مناطق کم برخوردار بهاباد