مساعدت به طرح های عمران شهری در شهرستان خرمشهر با هم افزایی شهرداری
مساعدت به طرح های عمران شهری در شهرستان خرمشهر با هم افزایی شهرداری

اعتبار پروژه: ۳۰۰ میلیارد ریال
 میزان مشارکت بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی: ۱۵۰ میلیارد ریال 
ارگان مشارکت کننده شهرداری خرمشهر 
مناطق هدف:۴ منطقه کم برخوردار شهرستان خرمشهر
ضرورت:اجرای زیر سازی و آسفالت باعث شکل گرفتن و تغییر چهره شهری به سمت عمران و آبادانی و عامل رونق مناطق حاشیه شهر در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشد

تصاویر
مساعدت به طرح های عمران شهری در شهرستان خرمشهر با هم افزایی شهرداری