احداث زمین چمن مصنوعی شهرستان زرآباد
احداث زمین چمن مصنوعی شهرستان زرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، به همت بنیاد علوی، زمین چمن مصنوعی شهرستان زرآباد در منطقه چابهار تکمیل و به بهره برداری رسید.

این زمین چمن مصنوعی دارای مساحت ۹۲۴ متر مربع بوده و با پشت سر گذاشتن مراحل احداث، به بهره برداری رسیده است تا در اختیار مردم این شهرستان قرار گیرد. 

 

 

تصاویر
احداث زمین چمن مصنوعی شهرستان زرآباد
احداث زمین چمن مصنوعی شهرستان زرآباد