توسعه شبکه برق شهرستان دشتیاری چابهار
توسعه شبکه برق شهرستان دشتیاری چابهار

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، به همت بنیاد علوی، شبکه توزیع و انشعابات برق شهرستان دشتیاری چابهار توسعه داده شد. 

برای انجام این پروژه و توسعه انشعابات برقی در شهرستان دشتیاری، اقلام متعددی خریداری و نصب شد که از آن جمله می توان به

۱.ترانسفورماتور: ۲۹۲ دستگاه ۲. برق گیر سیلیکونی: ۸۱۰ عدد ۳. کات اوت: ۹۰۰ عدد و ۴. تیر گرد بتنی: ۳۶۳ اصله اشاره کرد.

این پروژه در روستاهای بخش پلان، پیرسهراب و بخش مرکزی، شهرستان دشتیاری چابهار و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان انجام شد و به بهره برداری رسید.

تصاویر
توسعه شبکه برق شهرستان دشتیاری چابهار
توسعه شبکه برق شهرستان دشتیاری چابهار
توسعه شبکه برق شهرستان دشتیاری چابهار