تحویل لوله‌های آب برای تامین آب کشاورزی روستای مرزی در خراسان رضوی
تحویل لوله‌های آب برای تامین آب کشاورزی روستای مرزی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران با مساعدت بنیاد علوی و با همت شرکت اسکان ایران، ۷۰۰ متر لوله جهت انتقال آب کشاورزی به مزارع و باغات روستای خلط آباد در شهرستان خواف استان خراسان رضوی تهیه، ارسال و تحویل شد.

با توجه به وضعیت خشکسالی منطقه و لزوم مدیریت منابع آبی موجود، با اجرای این خط لوله، از هدر رفت آب کشاورزی جلوگیری و آب کافی برای مصارف کشاورزی اهالی روستا تامین شد.

 

تصاویر
تحویل لوله‌های آب برای تامین آب کشاورزی روستای مرزی در خراسان رضوی
تحویل لوله‌های آب برای تامین آب کشاورزی روستای مرزی در خراسان رضوی