خرید لوله پلی اتیلن-پروژه مساعدت به اجرای سه طرح آبرسانی روستای شوش
خرید لوله پلی اتیلن-پروژه مساعدت به اجرای سه طرح آبرسانی روستای شوش

تاریخ شروع توزیع اسناد :

شنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰

تاریخ پایان توزیع اسناد :

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ آخرین مهلت تحویل اسناد :

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه معاملات شرکت اسکان ایران به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

https://dargah.eskaniran.ir/#/deals/details/bbfcdb2a-a46a-4faf-927b-1fa670fba2a0