تقدیر از عملکرد شرکت اسکان ایران در امر محرومیت زدایی
تقدیر از عملکرد شرکت اسکان ایران در امر محرومیت زدایی

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران؛ طی نشست صمیمانه ای در روز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در محل حوزه ریاست سازمان بسیج مستضعفان، با حضور سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان، سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، مهندس هاتف، مدیرعامل شرکت اسکان ایران و رئیس مرکز گروه های مردمی و جهادی بنیاد علوی؛ ضمن تقدیر از عملکرد بنیاد علوی و شرکت اسکان ایران در امر محرومیت زدایی و تقویت فعالیت گروه های جهادی در سطح کشور، روند پیش روی همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.