مفروش نمودن بیش از ۱۸۰ مسجد در مناطق محروم سطح کشور
مفروش نمودن بیش از ۱۸۰ مسجد در مناطق محروم سطح کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، این شرکت از سال ۱۳۹۹ تاکنون در راستای مصوبات بنیاد علوی به منظور تامین و تجهیز مساجد در مناطق محروم اقدام به خرید و نصب بیش از ۳۴ هزار متر مربع فرش سجاده ای در بیش از ۱۸۰ مسجد در سراسر کشور کرده است .
مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران می گوید: فرش های سجاده ای در ۱۲ منطقه از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در ۱۱ استان در سطح کشور نصب شده اند.

وی اعتبار اختصاص یافته توسط بنیاد علوی به این اقدام بزرگ را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد، افزود: فرش های سجاده ای در مکان هایی چون مصلی، مساجد ، نمازخانه های مدارس ، حوزه های علمیه و حسینیه ها نصب شده اند.
مدیرعامل شرکت اسکان ایران در ادامه گفت: طبق ابلاغیه جدید بنیاد علوی ، این پروژه ادامه دارد و مفروش کردن ۲۰۰ مکان مذهبی در برنامه قرار گرفته است .
وی توضیح داد: در این پروژه قرار است تامین و نصب ۵۶ هزار متر مربع فرش سجاده ای در مساجد ۱۵ منطقه از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در ۱۰ استان عملیاتی شود.
هاتف افزود: اعتبار تخصیصی از سوی بنیاد علوی به این طرح ۳۰۰ میلیارد ریال است و قرار است تا پایان سال انجام شود.

شرکت اسکان ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون در راستای مصوبات بنیاد علوی به منظور تامین و تجهیز مساجد در مناطق محروم اقدام به خرید و نصب بیش از ۳۴ هزار متر مربع فرش سجاده ای در بیش از ۱۸۰ مسجد در سراسر کشور کرده است .
مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران می گوید: فرش های سجاده ای در ۱۲ منطقه از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در ۱۱ استان در سطح کشور نصب شده اند.

وی افزود: فرش های سجاده ای در مکان هایی چون مصلی، مساجد ، نمازخانه های مدارس ، حوزه های علمیه و حسینیه ها نصب شده اند.
مدیرعامل بنیاد علوی در ادامه گفت: طبق ابلاغیه جدید بنیاد علوی ، این پروژه ادامه دارد و مفروش کردن ۲۰۰ مکان مذهبی در برنامه قرار گرفته است .
وی توضیح داد: در این پروژه قرار است تامین و نصب ۹۰ هزار متر مربع فرش سجاده ای در مساجد ۲۷ منطقه هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در ۲۱ استان عملیاتی شود.
هاتف افزود: اعتبار تخصیصی از سوی بنیاد علوی به این طرح ۴۰۰ میلیارد ریال است و قرار است تا پایان سال انجام شود.