بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک

مهندس هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران در بازدید از برخی پروژه های بنیاد در این جزیره با مردم منطقه دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، مهندس هاتف در این سفر یک روزه ضمن افتتاح سالن انتظار مسافری جزیره به متراژ ۱۷۵ متر که به طور کامل تجهیز شده ، دستورات لازم را برای حل مشکلات اهالی منطقه صادر کرد .

دیدار و گفت وگو با دانشجویان و مساعدت به آنها، تحویل بیل بکهو به دهیاری و اهالی لارک از دیگر برنامه های این سفر بود .

تصاویر
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک
بازدید مدیرعامل اسکان از جزیره لارک