اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند

با اجرای پروژه آبرسانی سرقلعه واجگیران، مردم ۱۲ روستای ساکن نقطه صفر مرزی شهرستان سرپل ذهاب، همزمان با دهه مبارک فجر از آب شرب بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، عملیات آبرسانی با ۸ کیلومتر لوله گذاری و اعتبار ۵ میلیارد تومانی انجام شد.

با اجرای این پروژه مردم این مناطق دیگر مشکل آب شرب نخواهند داشت .

 

تصاویر
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند
اهالی ۱۲ روستای سرپل ذهاب از نعمت آب شرب بهره مند شدند