اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان
اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان

پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان با پیشرفت ۶۵ درصدی در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، مبلغ کل این پروژه مشارکتی که در قالب تفاهمنامه ای با شهرداری چاه دادخدا منعقد و امضا شده، ۱٫۵ میلیارد تومان می باشد.

هم اکنون این طرح که شامل جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت خیابان ها ، اجرای فضای سبز دربلوارها ، نصب المانها و سنگ فرش است در بلوار اصلی شهر و خیابان بزرگ به سمت محله نحلستان در حال اجرا است .

تصاویر
اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان
اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان
اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان
اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان
اجرای پروژه مبلمان شهر چاه دادخدا در قلعه گنج کرمان