مراحل ساخت تنها استخر شنای شهرستان زهک در حال تکمیل است
مراحل ساخت تنها استخر شنای شهرستان زهک در حال تکمیل است

مراحل تکمیل و ساخت تنها استخر شنای اقبال لاهوری شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان که بیش از ۱۰ سال به حال خود رها شده بود ، توسط شرکت اسکان ایران در حال انجام است .

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران ، این استخر که به همراه محوطه ۳ هزار متر مربع وسعت دارد ، پروژه مشترک بنیاد و سازمان نوسازی مدارس است که اعتبار یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است.

استخر شنای لاهوری، نیازی مهم و تنها استخر موجود در این شهر است که به جهت گرمای شدید منطقه راه اندازی آن به شدت احساس می شود و با آغاز به کار آن از شنای برخی کودکان و نوجوانان در رودخانه های محلی که متاسفانه بعضا منجر به غرق شدن آنها می شود، جلوگیری خواهد کرد.

تصاویر
مراحل ساخت تنها استخر شنای شهرستان زهک در حال تکمیل است
مراحل ساخت تنها استخر شنای شهرستان زهک در حال تکمیل است
مراحل ساخت تنها استخر شنای شهرستان زهک در حال تکمیل است