احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه

پروژه ساخت نخستین مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز در شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال انجام است .

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران؛ نخستین مدرسه ابتدایی روستای محمدآراز با اعتبار ۱٫۵ میلیارد تومانی در حال ساخت است .

در حالی این مدرسه سه کلاسه با متراژ ۲۰۷ متر مربع توسط شرکت اسکان ایران برای دانش آموزان این روستا رو به اتمام است که پیش از این کلاس درس کودکان روستای ۳۵۰ نفره محمد آراز در کانکس برگزار می شد.

این پروژه با مشارکت شرکت اسکان ایران و اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی در حال انجام است .

پروژه پیش قلعه هنرستان شبانه روزی

همچنین در حال حاضر پروژه هنرستان شبانه روزی شهر پیش قلعه مرکز بخش مانه با جمعیتی حدود ۲۵۰۰ نفر با ۷۵ درصد پیشرفت در حال انجام است.

این هنرستان ۹ کلاسه دخترانه که اعتبار مصوب ۸ میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده با مشارکت شرکت اسکان ایران و اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی در حال ساخت است.

تصاویر
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه
احداث دو واحد آموزشی در خراسان شمالی؛ ساخت مدرسه ابتدایی روستای محمد آراز رو به اتمام است/ پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه هنرستان دخترانه