اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان

شرکت اسکان ایران بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم و کم برخوردار استان خوزستان – شهرستان کرخه (در مرحله اول) را اجرایی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، این پروژه ها شامل تامین تجهیزات ایستگاه ها، تاسیسات، شبکه‌ها‌ی آبرسانی و همچنین عملیات اصلاح و تعویض برخی خطوط لوله ها است.

مدیر عامل اسکان در سفر به کرخه از برخی پروژه ها بازدید کرد. تاکنون مشکل آبرسانی ۵ روستا به نام های سد شاوور، حسین غلیم و حسین مشلوش ‌و بیت زیدان از توابع شهرستان کرخه حل شده است و همچنین تا زمان حاضر ۴۵ هزار متر لوله در سایزهای مختلف برای انجام عملیات آبرسانی دراین مناطق مورد استفاده قرار گرفته است .

همچنین ۱۹ روستای بنادر، بیت رحیمه، خویس، علی ضغیر، سلمن داود، محمد عضبان، بیت فارس، بیت نبی، بیت فیای، شیخ جابر، فهد بالکو، بیت علیوی، سید عباس، شیخ نادر، حسین ناهض، میان آب، سید باقر و شاوور در برنامه رسیدگی در مرحله اول رفع مشکلات آبرسانی قرار دارند .

اعتبار پیش بینی شده برای انجام بهسازی و آبرسانی به روستاهای مورد اشاره در مجموع ۱۰ میلیون تومان است .

قابل ذکر است در روستاهایی که در برنامه آبرسانی قرار دارند مشکلات متفاوت است در برخی مناطق هموطنان با افت فشار آب مواجه هستند. غیر استاندارد و قدیمی  بودن لوله کشی و تاسیسات آبرسانی قبلی و یا عدم لوله کشی اصولی و استاندارد از دیگر مسائل در این حوزه است .

تصاویر
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان
اجرای بیش از ۲۵ پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کرخه/افتتاح چند پروژه با حضور مدیرعامل اسکان