فراخوان فروش اقلام مازاد و ضایعاتی
فراخوان فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

شرکت اسکان ایران در نظر دارد 159 قلم از کالاهای مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود را به صورت حراجی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد ضمن تماس با شماره 2 الی 88656451-021 داخلی 150 و 153، نسبت به بازدید از تاریخ 1400/11/17 الی 1400/11/23 اقدام و قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند.

لیست اقلام و ضایعات از اینجا قابل دریافت می باشد.