فراخوان فروش اقلام مازاد و ضایعاتی
فراخوان فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

شرکت اسکان ایران در نظر دارد ۱۵۹ قلم از کالاهای مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود را به صورت حراجی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد ضمن تماس با شماره ۲ الی ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱ داخلی ۱۵۰ و ۱۵۳، نسبت به بازدید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ الی ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ اقدام و قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند.

لیست اقلام و ضایعات از اینجا قابل دریافت می باشد.