اجرای پروژه جاده لنده به دهدشت – پاتاوه
اجرای پروژه جاده لنده به دهدشت – پاتاوه

پروژه جاده لنده به دهدشت – پاتاوه به طول حدود ۵ کیلومتر در دو قطعه در حال انجام است. که قطعه اول خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی شده و قطعه دوم در حال اجرای خاکبرداری می‌باشد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران؛ این پروژه که با هدف تسهیل عبور و مرور در این مناطق سخت کوهستانی در حال انجام است، اعتباری حدود ۲۳ میلیارد را به خود اختصاص داده است و قرار است ۱۸ ماهه به پایان برسد.

 

 

جاده لنده به پاتاوه بخشی از پروژه بزرگ پاتاوه – بهبهان (تشان) به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر در ادامه محور اصلی اصفهان – بهبهان است که ارتباط استان‌های جنوب غرب کشور از جمله خوزستان به استان های مرکزی ایران را فراهم می کند.

 

این محور نقطه ثقل و میانبر بین استان های جنوبی و کریدور شمال به جنوب کشور به حساب می‌آید.