احداث دو دستگاه پل در خراسان شمالی
احداث دو دستگاه پل در خراسان شمالی

پروژه مشارکت احداث دو دستگاه پول در محور روستایی خرتوت به کهنه جلگه در محدوده کاریز تکمیل و تحویل اداره کل راهداری استان خراسان شمالی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، با مشارکت اداره کل راهداری خراسان شمالی محور خرتوت به کهنه جلگه ( بخش مانه ) احداث و به بهره برداری رسید .

این پروژه با قرارداد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مدت ۶ ماه به اتمام رسید.

این دو دستگاه پل در تعهد یک پیمانکار بود که به اتمام رسیده و پس از تحویل پروژه به دستگاه بهره بردار، عبور و مرور برقرار شده است.