افتتاح بخشی از پروژه احداث راه های روستایی منطقه گرمی استان اردبیل
افتتاح بخشی از پروژه احداث راه های روستایی منطقه گرمی استان اردبیل

بخشی از پروژه احداث راه های روستایی منطقه گرمی استان اردبیل با حضور فرماندار و نماینده مجلس این شهر افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، شهرستان گرمی در ۱۱۰ کیلومتری اردبیل قرار دارد .