تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار

پروژه تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار با تامین ترانسفورماتور و ملزومات آن توسط بنیاد مستضعفان در سال ۹۹ کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران،مقرر شد اداره برق شهرستان چابهار ضمن تامین سایر اقلام مورد نیاز عملیات اجرایی را به طور کامل انجام دهد.

اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای پروژه برق رسانی مرد آباد

همچنین پروژه برق رسانی به محله ی مردآباد غربی در حاشیه شهر چابهار با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی، تاکنون ۸۰ درصد رشد فیزیکی داشته است .

انجام مطالعات و طراحی شبکه توزیع داخلی، خرید ترانسفورماتور و ملزومات آن ؛ خرید تیرهای بتنی و تابلو برق ها از تعهدات بنیاد برای این پروژه است.

شرکت توزیع برق شهرستان چابهار نیز قرار است به عنوان متولی این امر ضمن تامین اقلام باقیمانده مورد نیاز شامل کابل و یراق آلات تیرهای بتنی این پروژه را به صورت کامل انجام داده و تحویل دهد.

تصاویر
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار