اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان
اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان

براساس مصوبات بنیاد مستضعفان اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری مراوه تپه در استان گلستان از تابستان سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد ریال آغاز شد  
به گزارش روابط عمومی اسکان ایران ، براین اساس احداث ۳۰ کلاس درس در شهرستان مراوه تپه ، تعمیر و مقاوم سازی مدارس ، تکمیل چمن مصنوعی ، سالن ورزشی روستای یانبلاغ ، خرید بین مکانیکی برای اداره راه و شهرسازی ، کمک و مساعدت به شهرداری در انجام پروژه مبلمان شهری در بخش مرکزی و پروژه های مبلمان شهری گلیداغ ۸ مصوبه مورد نظر را در بر می گیرند.

نقشه برداری و طراحی ورودی شهر با اعتبار ۳۰ میلیون ریال ، خاکبرداری و تسطیح و مخلوط ریزی و اسفالت ورودی شهر از سمت کلاله به مساحت ۱۲ هزار متر مربع ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ایجاد فضای سبز یک میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی است که علمیاتی شده است .

 

تصاویر
اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان
اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان
اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان
اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان
اجرای ۸ پروژه مبلمان شهری در مراوه تپه استان گلستان