قیر و آسفالت زابل عملیاتی شد
قیر و آسفالت زابل عملیاتی شد

پروژه آسفالت معابر شهرستان زابل با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد


به گزارش روابط عمومی اسکان ایران ،‌ تاکنون ۱۰۸۶ تن قیر با بار مالی بیش از ۲۲ میلیارد تومان جهت اجرای آسفالت معابر شهرستان زابل تحویل شهرداری این شهر شده است .

روند آسفالت پروژه از روزهای پایانی سال آغاز و تاکنون بلوارهای شهید میرحسینی،کارگر، ارتش، ولیعصر، شهید جهانتیغ از معابر مورد توافق نیز آسفالت شده است .