مشارکت بنیاد مستعضفان و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد
مشارکت بنیاد مستعضفان و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد

سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تفاهمنامه «همکاری تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای گروه های کم درآمد» را امضا کردند .

به گزارش روابط عمومی اسکان ایران، مدت اجرای این تفاهمنامه هشت ماده‌ ای که شهریورماه امسال به امضا رسیده سه سال است و تمدید آن با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود.

تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی شهری در شهرها با رویکرد تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه و رفع محدودیت گروه‌های مستضعف فاقد مسکن در عین حال با حفظ ترکیب طبقات اجتماعی و رفع مسائل حاشیه نشینی شهرها و تامین مسکن در روستاها هدف اصلی این تفاهمنامه است .

همچنین مقرر شده به منظور راهبری و اجرای موضوع تفاهمنامه کارگروه مشترکی مشتمل بر نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان تشکیل شود./