توسط شرکت اسکان ایران/سنگفرش حدود ۲۲ هزار متر مربع معابر عمومی روستاهای کردستان
توسط شرکت اسکان ایران/سنگفرش حدود ۲۲ هزار متر مربع معابر عمومی روستاهای کردستان

کارشناس مسئول شرکت اسکان در سرو‌آباد استان کردستان از آغاز پروژه سنگفرش بیش حدود ۲۲ هزار متر مربع معابر عمومی روستاهای کردستان با اعتباری بیش از ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از فروردین ماه سال گذشته تاکنون خبر داد.

 

دانیال فتاحی در گفت وگو با اسکان ایران، با بیان اینکه کل بافت معماری منطقه سروآباد به ویژه دهستان «اورامان» و «شالیار» از سنگ است، افزود:‌ زندگی مردم کردستان با سنگ گره خورده است و از این رو برای معابر عمومی به جای استفاده از آسفالت و بتن از سنگ استفاده می شود .

 

وی گفت:‌‌ پروِژه سنگفرش معابرعمومی با هدف کمک به توانمند سازی مردم و دو صورت پیمانکاری با مشارکت مردم و دیگری مشارکت ۵۰ درصدی انجام می شود.
فتاحی با بیان این جمله که همگان مردم کردستان و اورامانات را با معماری سنگ می شناسند، اظهار کرد:‌ سنگفرش ۷ هزار متر مربع از معابر عمومی روستای «دل مرز» و ۶ هزار متر مربع روستای «سلین» اورامان در دست اقدام است .

 

 

وی همچنین گفت که سنگفرش روستای «دگاگا» با دو هزار متر مربع به پایان رسیده است و یکهزار متر مربع معابر عمومی روستای «انجمنه » سروآباد نیز سنگفرش شد.

 

کارشناس مسئول شرکت اسکان ایران در سروآباد کردستان در ادامه از اجرای عملیات سنگفرش روستای «دره ناخی» مریوان به میزان یکهزار متر مربع خبر داد و افزود:‌ همچنین سنگفرش یکهزار متر مربع معابر عمومی بلوار علوی روستای «دزلی» سروآباد در حال انجام است .

 

 

وی افزود:‌ سنگفرش ۱۹۸۶ متر مربع معابر عمومی روستای سپیدار و ۲ هزار متر مربع پارک پیروتی شهر اورامان نیز از دیگر اقدامات انجام شده در یکسال گذشته است.