فراخوان شناسایی پیمانکار
فراخوان شناسایی پیمانکار

شرکت اسکان ایران در نظر دارد

جهت اجرای پروژه ساختمان اداری اسکلت فلزی با ۱۹۰۰ متر مربع زیربنا در ۹ طبقه واقع در بخش مرکزی شهر مشهداز پیمانکاران دارای سوابق مرتبط دعوت به همکاری نماید.

لذا کلیه واجدین شرایط حقیقی و حقوقی می توانند سوابق کاری خود را به همراه نامه رسمی نهایتا تا ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی به آدرس:

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، نبش خیابان تابان غربی، پلاک ۷۲ ارسال نموده

یا با کلیک بر روی ورود اطلاعات پیمانکاران اطلاعات درخواستی را بارگذاری کنند.

تصاویر
فراخوان شناسایی پیمانکار