آگهی فراخوان شناسایی مشاور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)
آگهی فراخوان شناسایی مشاور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)

نام و نشانی: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، نبش تابان غربی پلاک ۷۲، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱
نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع): شرکت اسکان ایران از شرکت های مهندسین مشاور توانمند در زمینه های کاشت درختان مثمر شامل شناخت بستر و اقلیم، گونه شناسی گیاهان و درختان بویژه مثمر بومی و طراحی منظر و محیط اعم از بوستان شهری، باغ گیاه شناسی، تفرجگاه، باغ راه، پارک جنگلی و حاشیه ای و نظیر آن، جهت پروژه های در دست اقدام خود دعوت به همکاری می نماید.

توضیحات: متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ سوابق کاری خود را با مراجعه به وب سایت  www.eskaniran.ir ارسال نمایند.