آگهی فراخوان شناسایی مشاور( تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)
آگهی فراخوان شناسایی مشاور( تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)

نام و نشانی: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، نبش تابان غربی پلاک ۷۲، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱
نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع): شرکت اسکان ایران در رابطه با طرح های سرمایه گذاری کوچک مقیاس مرتبط با “خانه سازی صنعتی” در سطح کشور به عنوان سرمایه گذار از اشخاص حقیق و حقوقی دارای ایده در این زمینه دعوت به همکاری می نماید.

توضیحات: متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ سوابق کاری خود را با مراجعه به وب سایت  www.eskaniran.ir ارسال نمایند.