فراخوان شناسایی و ارزیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیصلاح در مناطق هدف
فراخوان شناسایی و ارزیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیصلاح در مناطق هدف

شرکت اسکان ایران در نظر دارد جهت طراحی، نظارت و اجرای پروژه های خود واقع در مناطق هدف شامل: استان های آذربایجان شرقی (شهرستان چاراویماق)، آذربایجان غربی (شهرستان چالدران)، اردبیل (شهرستان گرمی)، ایلام (شهرستان ملکشاهی)، خراسان جنوبی (شهرستان درمیان)، خراسان شمالی (شهرستان مانه و سملقان)، سیستان و بلوچستان (شهرستان زهک و قصرقند)، کردستان (شهرستان سروآباد)، کرمان (شهرستان قلعه گنج)، کرمانشاه (شهرستان پل ذهاب)، کهگیلویه و بویراحمد (شهرستان لنده)، گلستان (شهرستان مراوه تپه) و هرمزگان (بخش احمدی و جزیره لارک) از توان فنی و اجرایی شرکت های ذیصلاح استفاده نماید.

لذا از کلیه واجدین شرایط حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید سوابق کاری خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در درگاه شرکت اسکان ایران به آدرس اینترنتی www.eskaniran.ir بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است فرآیند ارزیابی اطلاعات ارسالی از طریق سامانه ارتباطی شرکت اطلاع رسانی خواهد گردید.

تصاویر
فراخوان شناسایی و ارزیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیصلاح در مناطق هدف