مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت اسکان ایران
مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت اسکان ایران

مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس خاوئی  و تودیع مدیر عامل سابق  آقای مهندس علیزاده  در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در شرکت اسکان ایران با حضور جناب آقای مهندس منصوری معاون محترم بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی ، اعضای هیات مدیره و کلیه پرسنل این شرکت برگزار گردید.

 

تصاویر
مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت اسکان ایران
مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت اسکان ایران
مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت اسکان ایران